In het binnenste gedeelte van een tand of kies bevinden zich een of meerdere kanalen waarin een aantal bloedvaten en zenuwen lopen. Dit  kanalenstelsel zorgt in gezonde toestand voor het gevoel van uw tanden en kiezen. Door bijvoorbeeld een gaatje of een scheur kan de zenuw beschadigd raken. Er zijn 2 redenen om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren.

De zenuw leeft nog wel, maar is zo aangetast dat deze steeds verder afbreekt. Dit afbreken geeft veel pijn bij warmte en koude. Na verdoving van de tand of kies wordt de zenuw en daarmee het gevoel uit de tand of kies gehaald. De kanalen worden gespoeld, schoongemaakt en gevuld, waarna de tand of kies wordt afgesloten met een vulling.

Als de zenuw helemaal is afgebroken, is er helemaal geen gevoel meer aanwezig. Er ontstaat door de afbraak een bacteriële infectie in het gebied onder de tand of kies. Vaak ervaart een patiënt(e) geen pijn bij warmte of koude, maar bij het dichtbijten of tikken tegen de tand of kies. Hier is een wortelkanaalbehandeling nodig om de bacteriën uit de kanalen te krijgen. De kanalen worden gespoeld, schoongemaakt en gevuld, waarna de tand of kies wordt afgesloten met een vulling.

Vaak kan een wortelkanaalbehandeling zonder al te veel pijn uitgevoerd kan worden. Enige napijn gedurende 3 tot 5 dagen is mogelijk.

Het is een nauwkeurige behandeling en doordat we gebruik maken van een microscoop is de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk. Na de wortelkanaalbehandeling kan de tand of kies in veel situaties behouden blijven en nog jaren functioneren.