Een klacht?

Tandartsen werken hard om u de best mogelijke tandheelkundige hulp te bieden. De meeste patiënten zijn ook tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit eerst met uw tandarts bespreekt. Een gesprek met uw tandarts geeft vaak verheldering. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit voldoende om het probleem op te lossen. Mocht u er toch niet uitkomen met uw tandarts en is uw tandarts lid van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van de ANT. De Klachtencommissie behandelt in principe alle klachten over uw tandarts, zoals de tandheelkundige behandeling, nota’s, communicatie, bejegening of een combinatie van deze onderwerpen. Klachten over alleen schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bemiddeling

Omdat het altijd de voorkeur heeft om een probleem buiten een formele klachtenprocedure op te lossen, zal de Klachtencommissie waar mogelijk eerst proberen om te bemiddelen tussen u en uw tandarts. Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, kan alsnog een formele klachtenprocedure plaatsvinden.

Formele klachtenprocedure

De Klachtencommissie bekijkt eerst of zij uw klacht in behandeling kan nemen. Als dit zo is dan vraagt de Klachtencommissie u om uw klacht schriftelijk toe te lichten en te voorzien van ondersteunende documentatie. Uw tandarts wordt vervolgens gevraagd om, eveneens schriftelijk, zijn visie te geven. De Klachtencommissie zal zich hierna in een besloten bijeenkomst buigen over uw klacht. Na afloop worden u en uw tandarts schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitspraak van de Klachtencommissie. Het is niet mogelijk om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. De uitspraak van de Klachtencommissie heeft juridisch de vorm van een niet-bindend advies. Dat betekent dat uw tandarts niet verplicht is om de uitspraak van de Klachtencommissie op te volgen. In de praktijk blijkt echter dat de meeste tandartsen gevolg geven aan de uitspraak en de hierin gegeven adviezen. Het indienen van de klacht betekent niet dat u de betaling van openstaande rekeningen automatisch kan uitstellen. U kunt wel aan uw tandarts vragen om de factuur op te schorten totdat de Klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan. Maar uw tandarts is niet verplicht om dat te doen. Meer informatie en het klachtformulier vindt u op www.ant-online.nl/klacht

Associatie Nederlandse Tandartsen
Margriettoren, 9e etage
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam Zuidoost

Telefoon Algemeen: 020 - 2374 740
Telefoon Klachtencommissie:  020 - 2374 750
Klachtencommissie:  kc@ant-tandartsen.nl