Om alles enigszins ordentelijk te laten verlopen, hebben we in onze praktijk een aantal regels. Deze zijn er om u en mij te beschermen


Vertrouwen

Heldere communicatie, wederzijds respect en vertrouwen staan bij ons centraal. Agressief en ongepast gedrag richting ons wordt niet getolereerd.

Tijd

We doen ons best om de wachttijd tot een minimum te beperken. Het kan natuurlijk voorkomen dat een voorgaande behandeling meer tijd nodig heeft dan gedacht of dat een spoedsituatie zorgt voor vertraging. We rekenen hierbij op uw begrip, zodat ook u op uw beurt in geval van spoed bij ons terecht kunt.

Betalingen

Na uw behandeling krijgt u uw nota. Deze is opgebouwd uit de prestaties die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de nota staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de NZA (zie Tarieven).

Wanneer het gaat om een kleine nota heeft het onze voorkeur wanneer u pint. Als het bedrag groter is, kunt u natuurlijk de nota meenemen (en wanneer u verzekert bent, indienen bij de verzekeraar). U maakt dan het bedrag zelf over naar onze rekening. Mocht dat langer dan 28 dagen duren dan kan dat extra kosten geven.

Ziet u van te voren aankomen dat een behandeling financieel niet haalbaar is, dan waarderen we het wanneer u dit van te voren aangeeft. Misschien zijn we in staat om dan via een andere oplossing/behandeling toch het gewenste resultaat te krijgen.

Afspraken annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat u vanwege ziekte of omstandigheden de afspraak moet wijzigen. Dit kunt u uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven zodat u en ik niet voor onvoorziene kosten komen te staan. Wanneer u zich meer dan 24 uur van tevoren afmeldt, zijn wij meestal in staat om een andere patiënt te helpen. Zodoende hoeven we dan geen kosten bij u inrekening te brengen. Let op, betreft het een afspraak van een uur of langer, dan lukt dit niet altijd. U doet er dus goed aan afspraken langer dan een uur een aantal dagen van tevoren te verzetten of te annuleren.

Mobiele telefoons

We stellen het op prijs wanneer u uw telefoon in onze praktijk uit heeft staan. Tenzij er zeer belangrijke telefoontjes te verwachten zijn die u niet kunt missen.

We danken u voor uw begrip.