Bij het geven van tandheelkundige zorg willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en verwachtingen. Daarom horen we via deze patiëntenenquête graag wat u vindt van de zorgverlening in onze praktijk. Het invullen van dit enquêteformulier kost u ongeveer tien minuten. U hoeft uw naam niet op te geven, het onderzoek is anoniem. U kunt de enquête snel en eenvoudig via deze site beantwoorden en versturen. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en danken u hiervoor bij voorbaat!